ஆண்குறியை பெரிதாக்க என்ன செய்ய வேண்டும்?

ஆண்குறியை பெரிதாக்க நீங்களே செய்து பழகும் சில எளிய பயிற்சிகள்
இந்தப் பயிற்சிகளை செய்யும் போது, வலி ஏற்பட்டால் உடனே நிறுத்தி விட வேண்டும்.

கறத்தல் முறை
இது ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னால்:
முதலில் உங்கள் ஆணுறுப்பை மென்மையாக மசாஜ் செய்து, அதனைபாதி விறைப்படைய செய்யுங்கள் (தொலைக்காட்சியில் ஹாட் சாங்கஸ் பாருங்கள்)
ஒரு துணியையை (டவலை) மித மான சூடான நீரில் முக்கி அதனை உங்கள் ஆணுறுப்பை சுற்றி பிடித்துக் கொள்ளுங்கள்.

இப்போது உங்கள் ஆணுறுப்பு சற்றே சூடாக தொடங்கும்.

இரண்டு நிமிடம் கழித்து, துணியை மறுபடி தண்ணீரில் முக்கி, மறு படி உறுப்பை சுற்றி பிடித்துக் கொள்ளுங்கள்
மறுபடி, இரண்டு நிமிடம் கழித்து, துணியை மறுபடி தண்ணீரில் முக்கி, மறுபடி உறுப்பை சுற்றி பிடித்துக் கொள்ளுங்கள் இப்போது உங்கள் ஆணுறுப்பு கறத்தல் முறைக்கு தயாராகி விட்டது.

கறத்தல் முறை:
உங்கள் ஆணுறுப்பை மறுபடி பாதி விறைக்க செய்யுங்கள்.
கட்டை விரலையும் ஆள் காட்டி விரலையும் உங்கள் கட்டை விரலையும் ஆள் காட்டி விரலையும் வளைத்து  பிடித்துக் கொள்ளுங்கள்.
இப்போது உங்கள் விரலால் ஏற்பட்ட வட்டத்தை, ஆணுறுப்பின் அடிமுனையில் வையுங்கள் (சிவப்பான முனையில் அல்ல)

இப்போது மெல்ல, பால் கரைப்பது போல அடுத்த முனையை நோக்கி பால் கரைப்பது போல நீவி விடுங்கள்.
இப்படியே நீவி நீவி, சிவப்பு பாகத்தை தொடும் வரை செய்யுங்கள் . சிவப்பான முனையை நெருங் கியதும் நிறுத்தி விட்டு, திரும்ப அடி முனையில் ஆரம்பியுங்கள்.

முதல் நாள் நூறு முறை செய்யுங்கள். அடுத்த நாள் பதினைந்து முறை கூட சேர்த்து (அதாவது நூற்று பதினைந்து முறை).

இப்படியே தினமும் கூட்டி, கூட்டி, ஒரு மாத காலத்தில், தினமும் நானூறு முறை இதை செய்யுங்கள்.
இதற்கு மேல் நீங்கள் உங்கள் செய்முறையை கூட்ட வேண்டாம், தினமும் நானூறுமுறை இதனை செய்துவந்தால், சில மாதங்களில் நல்ல பலன் தெரியும்.

கெகல் (Kegel) பயிற்சி
கெகல் பயிற்சி முறை பி.சிதசையை (pubococcygeus muscle) பயிற்சி செய்தால், உங்கள் ஆண்குறியை பெரிதாக்க முடியும். இந்த தசை வளைந்து, உங்கள் கடைசி முதுகெலும்பையும், உங்கள் ஆணுறுப்புக்கு முன்னால் உள்ள எலும்பையும் இணைக்கும் தசையாகும்.

இந்த தசையை கண்டு உணர, நீங்கள் சிறுநீர் கழிக்கும்போது, நடுவில் நிறுத்துங்கள். எந்த தசையை உபயோகப்படுத்தி சிறுநீரை பாதியிலேயே நிறுத்தினீர்களோ, அது தான் இந்ததசை . இன்னொரு வழி உங்கள் ஆசன வாய்க்குள்ளே விரலை விட்டு, இருக்க முயற்சி செய்யுங்கள். எந்த தசையை உபயோகப்படுத்துகிறீர்களோ , அதுதான் இந்த தசை.

பயிற்சி முறை (தினமும் செய்ய வேண்டியது)
முதல் வாரம்:
இந்த தசையை ஐந்து நொடிகள் (நிமிடம் அல்ல) இறுக்கமாக ஆக்குங்கள்.
இப்போது தசையை தளர்த்தி, முப்பத்து நொடி இருங்கள்.
மேலே சொன்ன இரண்டையும் பத்து முறை செய்யுங்கள்.

இரண்டாவது வாரம்:
இந்த தசையை பதினைந்து நொடி கள் (நிமிடம் அல்ல) இறுக்கமாக ஆக்குங்கள்.
இப்போது தசையை தளர்த்தி, முப்பத்து நொடி இருங்கள்.
மேலே சொன்ன இரண்டையும் பத்து முறை செய்யுங்கள்.

மூன்றாவது வாரம்:
இந்த தசையை முப்பது நொடிகள் (நிமிடம் அல்ல) இறுக்கமாக ஆக்குங் கள்.
இப்போது தசையை தளர்த்தி, முப்பத்து நொடி இருங்கள்.
மேலே சொன்ன இரண்டையும் பத்து முறை செய்யுங்கள்.

நான்காவது வாரம்:
இந்த தசையை ஒரு நிமிடம் இறுக்கமாக ஆக்குங்கள்.இப்போது தசையை தளர்த்தி, முப்பத்து நொடி இருங்கள்.மேலே சொன்ன இரண்டையும் பத்து முறை செய்யுங்கள்.இந்த கெகல் பயிற்சியை நீங்கள் எங்கே வேண்டுமானாலும் செய்ய லாம். உங்கள் கைகளோ, அல்லது ஒரு தனி அரையோ தேவையில் லை. இந்த தசையை மட்டும் இறுக்கி, தளர்த்தி வந்தால் அடுத்த சில மாதங்களிலேயே பலன் தெரியும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *