ஆண்குறியை பெரிதாக்க என்ன செய்ய வேண்டும்?

ஆணுறுப்பின் தோல் உரியவில்லையா!