செய்தி வாசிப்பாளருடன் காதல்! சன் நியூஸ் நிருபர் மீது இரண்டு மனைவிகள் புகார்!!

அடுத்தடுத்து அள்ளும் ஜெயா டிவி..கோச்சடையானைத் தொடர்ந்து ‘மாற்றானும்’ ஜெயா கையில்!