பெண்கள் சுயஇன்ப முறை – எத்தனை தடவை உச்சகட்டம் அடையலாம்?